KÖNYVVIZSGÁLAT


Éves beszámoló felülvizsgálata/ Választott könyvvizsgáló

Az éves beszámolók könyvvizsgálatának alapvető feladata, hogy ellenőrizze a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak való megfelelést, illetve véleményt formáljon a beszámolóban szereplő adatok megbízhatóságáról.

Társaságunk rendelkezik az ehhez szükséges magasan képzett szakemberekkel és engedélyekkel, amelyekkel pénzügyi intézmények és befektetési alapok könyvvizsgálatát is el tudja látni.

A könyvvizsgálat keretében ellátott főbb tevékenységeink:

* Közbenső és éves beszámolók könyvvizsgálata

* Választott könyvvizsgálói feladatok ellátása

* Konszolidált beszámolók könyvvizsgálata

* Átvilágítások, egyéb audit jellegű célvizsgálatok végzése

* Pályázatok könyvvizsgálata.


Átalakulások könyvvizsgálata

Az átalakulások sajátossága, hogy rendkívül szoros határidők alatt sajátos számviteli és adózási feladatokat kell megoldani, amelyek speciális szaktudást és tapasztalatot igényelnek.

Az átalakulási vagyonmérlegeket és vagyonleltárakat minden esetben független könyvvizsgálónak kell hitelesíteni, függetlenül attól, hogy egyébként a társaság kötelezett-e a normál beszámolójának könyvvizsgálatára vagy sem.

Társaságunk az átalakulások könyvvizsgálata területén jelentős tapasztalattal rendelkezik, így az egyesülések (összeolvadás, beolvadás), szétválások (különválás, kiválás), valamint a társasági forma váltások területén is.

Az átalakulási könyvvizsgálat során a szolgáltatásunk szerves része az átalakulások folyamatának tervezése és az átalakulásra vonatkozó döntést segítő tanácsadás.


EU támogatások, devizanem váltás, apport könyvvizsgálata

Apporthitelesítés (nem pénzbeli hozzájárulás)

Tőkeemelés, átalakul, társaságalapítás illetve egyéb gazdasági tranzakciók esetén törvényi előírások miatt szüksége lehet egy társaságnak a tulajdonosok által adott nem pénzbeli hozzájárulás (=apport) értékének hitelesíttetésére.

Ezt megadott tartalmú nyilatkozattal egy könyvvizsgáló végzi el, de az apporthitelesítés egy komplex szolgáltatás. A könyvvizsgálón kívül szükség lehet eszköz, üzlet illetve vagyonértékelési szakemberre is.

Az apportértékelés során szintén komplex tanácsadási szolgáltatást nyújtunk és szükség esetén az ügyfelekkel egyeztetve minden szükséges szakértői munkát megszervezünk.

EU támogatások ellenőrzése

Bizonyos támogatási határérték felett adott támogatási projekt lezárását követően előírás a záró pénzügyi elszámolás könyvvizsgálói felülvizsgálata. Ez szintén speciális metodológiát és hatóságilag előírt tartalmú jelentést igényel.

Szakértőink jelentős tapasztalattal rendelkeznek az EU által támogatott projektek felülvizsgálata terén.

Devizanem váltás könyvvizsgálata

Azoknál a társaságoknál, ahol a tranzakciók jelentős része nem forintban merül fel (pl. értékesítés és beszerzés), és a forintos könyvvezetés mellett az árfolyam-ingadozások miatt tervezhetetlen az eredményesség, ott felmerülhet, hogy a könyveket devizában vezessék és a beszámolót is devizában készítsék el.

Devizanem váltás esetében is szükség van könyvvizsgálatara.